PN-B-04351:1960 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04351:1977 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Wapno palone (niegaszone) hydratyzowane i hydrauliczne -- Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

Zakres

Przedmiotem normy są badania cech fizycznych i wytrzymałościowych wapna palonego mielonego i w bryłach, wapna hydratyzowanego i wapna hydraulicznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04351:1960 - wersja polska
Tytuł Wapno palone (niegaszone) hydratyzowane i hydrauliczne -- Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
Data publikacji 26-04-1960
Data wycofania 01-01-1978
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-B-04351:1977 - wersja polska