PN-B-04351:1977 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 459-2:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne -- Oznaczanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

Zakres

Przedmiotem normy są metody oznaczania następujących cech fizycznych wapna niegaszonego, suchogaszonego i hydraulicznego:
a) składu ziarnowego (2.3),
b) czasu i temperatury gaszenia (2.4),
c) wytrzymałości na zginanie i ściskanie (2.5),
d) zmiany objętości (2.6).

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04351:1977 - wersja polska
Tytuł Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne -- Oznaczanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
Data publikacji 05-07-1977
Data wycofania 10-12-1998
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Zastępuje PN-B-04351:1960 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 459-2:1998 - wersja polska