PKN-CLC/TS 61643-12:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power systems -- Selection and application principles

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CLC/TS 61643-12:2007 - wersja angielska
Tytuł Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power systems -- Selection and application principles
Data publikacji 19-06-2007
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza CLC/TS 61643-12:2006 [IDT], IEC 61643-12:2002 [MOD]
ICS 29.240.10