PKN-CEN/TR 15138:2009 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Produkty naftowe i inne ciecze -- Przewodnik oznaczania temperatury zapłonu

Zakres

Niniejszy Raport Techniczny nie stanowi zbiorczej instrukcji badania temperatury zapłonu i interpretacji wyników, jednakże obejmuje kluczowe aspekty tych zagadnień. Badanie temperatury zapłonu można podsumować jako procedurę, w której próbkę analityczną wprowadza się do tygla badawczego o kontrolowanej temperaturze, a następnie, w celu oznaczenia czy mieszanina pary/powietrze jest palna lub w jakiej temperaturze mieszanina pary/powietrze jest palna, przykłada się źródło zapłonu do par wytwarzanych przez próbkę analityczną

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TR 15138:2009 - wersja polska
Tytuł Produkty naftowe i inne ciecze -- Przewodnik oznaczania temperatury zapłonu
Data publikacji 30-09-2009
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
Wprowadza CEN/TR 15138:2005 [IDT]
ICS 75.080