PN-EN ISO 1523:2007 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Oznaczanie temperatury zapłonu -- Metoda równowagowa w tyglu zamkniętym

Zakres

Określono metodę oznaczania temperatury zapłonu farb, lakierów, substancji błonotwórczych do farb, rozpuszczalników, ropy naftowej i produktów podobnych. Podano definicję temperatury zapłonu, chemikalia i materiały, aparaturę, sposób pobierania próbek, zasadę metody i wykonanie oznaczenia oraz sposób obliczenia i przedstawienia wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 1523:2007 - wersja polska
Tytuł Oznaczanie temperatury zapłonu -- Metoda równowagowa w tyglu zamkniętym
Data publikacji 17-10-2007
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
Wprowadza EN ISO 1523:2002 [IDT], ISO 1523:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 1523:2003 - wersja angielska
ICS 75.080, 87.040