PKN-CEN/TR 14489:2014-04 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Trudnopalne ciecze hydrauliczne -- Klasyfikacja i wymagania -- Wytyczne wyboru ze względu na bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i środowiska naturalnego

Zakres

W niniejszym Raporcie Technicznym podano wytyczne, wskazujące sposób uzyskania zgodności z podstawowymi zasadami EHSR, poprzez wybór cieczy trudnopalnych lub w inny sposób. Zawarto uwagi dotyczące wyboru cieczy o niższym stopniu trudnopalności lub o mniejszej zawartości olejów mineralnych, przy zastosowaniu odpowiednich, dodatkowych środków bezpieczeństwa, tam gdzie takie rozwiązanie może okazać się najkorzystniejsze z technologicznego punktu widzenia.

Niniejszy Raport Techniczny obejmuje ocenę trudnopalności, wpływu na zdrowie ludzkie oraz na środowisko, ale nie obejmuje wymagań dotyczących ogólnych właściwości fizycznych i chemicznych cieczy, które szczegółowo omówiono w EN ISO 12922.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TR 14489:2014-04 - wersja polska
Tytuł Trudnopalne ciecze hydrauliczne -- Klasyfikacja i wymagania -- Wytyczne wyboru ze względu na bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i środowiska naturalnego
Data publikacji 29-04-2014
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza CEN/TR 14489:2005 [IDT]
ICS 75.120