PN-A-04024:1975/Az1:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Produkty żywnościowe -- Wykrywanie i ilościowe oznaczanie gronkowców chorobotwórczych (koagulazododatnich)

Zakres

Wykreślono podrozdział 3.2 wraz z treścią

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-04024:1975/Az1:2002 - wersja polska
Tytuł Produkty żywnościowe -- Wykrywanie i ilościowe oznaczanie gronkowców chorobotwórczych (koagulazododatnich)
Data publikacji 18-12-2002
Data wycofania 13-07-2005
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
ICS 07.100.30