PKN-CEN/CR 13695-2:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Opakowania -- Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych w opakowaniach i ich uwalniania do środowiska -- Część 2: Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości substancji niebezpiecznych w opakowaniach i ich uwalniania do środowiska

Zakres

Określono wymagania dotyczące praktycznego wprowadzenia Dyrektywy Europejskiej "Opakowania i odpady opakowaniowe", nawet przez przedsiębiorstwa małe i średnie w przemyśle opakowaniowym. Podano wytyczne metodyczne oceny spełnienia warunków wyżej wymienionej Dyrektywy

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/CR 13695-2:2005 - wersja polska
Tytuł Opakowania -- Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych w opakowaniach i ich uwalniania do środowiska -- Część 2: Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości substancji niebezpiecznych w opakowaniach i ich uwalniania do środowiska
Data publikacji 28-10-2005
Data wycofania 18-07-2006
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza CR 13695-2:2002 [IDT]
ICS 13.020.30, 55.020