Wyniki wyszukiwania dla '60092'

14 produkt(ów)

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-IEC 60092-506:2001 - wersja polska

  PN-IEC 60092-506:2001 - wersja polska

  Instalacje elektryczne na statkach -- Część 506: Przypadki szczególne -- Statki do przewozu określonych niebezpiecznych towarów i materiałów luzem

  Wprowadza: IEC 60092-506:1996 [IDT]

 2. PN-IEC 60092-375:2002 - wersja polska

  PN-IEC 60092-375:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Okrętowe kable telekomunikacyjne i kable wielkiej częstotliwości -- Kable ogólnego zastosowania do obwodów automatyki, sterowania i łączności

  Wprowadza: IEC 60092-375:1977 [IDT]

 3. PN-IEC 60092-374:1999 - wersja polska

  PN-IEC 60092-374:1999 - wersja polska
  Norma wycofana

  Okrętowe kable telekomunikacyjne i kable wielkiej częstotliwości -- Kable telefoniczne ogólnego zastosowania

  Wprowadza: IEC 60092-374:1977 [IDT]

 4. PN-IEC 60092-373:1999 - wersja polska

  PN-IEC 60092-373:1999 - wersja polska
  Norma wycofana

  Okrętowe kable telekomunikacyjne i kable wielkiej częstotliwości -- Okrętowe giętkie kable współosiowe

  Wprowadza: IEC 60092-373:1977 [IDT]

 5. PN-IEC 60092-354:1999 - wersja polska

  PN-IEC 60092-354:1999 - wersja polska
  Norma wycofana

  Instalacje elektryczne na statkach -- Kable elektroenergetyczne jedno- i trzyżyłowe z izolacją wytłaczaną na napięcia znamionowe 6 kV, 10 kV i 15 kV

  Wprowadza: IEC 60092-354:1994 [IDT]

 6. PN-IEC 60092-353:1999 - wersja polska

  PN-IEC 60092-353:1999 - wersja polska
  Norma wycofana

  Instalacje elektryczne na statkach -- Kable elektroenergetyczne jedno- i wielożyłowe o polu niepromieniowym z izolacją wytłaczaną na napięcia znamionowe 1 kV i 3 kV

  Wprowadza: IEC 60092-353:1995 [IDT]

 7. PN-IEC 60092-351:2004 - wersja polska

  PN-IEC 60092-351:2004 - wersja polska
  Norma wycofana

  Instalacje elektryczne na statkach -- Część 351: Materiały izolacyjne do kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i sterowniczych do instalowania na statkach oraz ruchomych i stałych platformach morskich

  Wprowadza: IEC 60092-351:2000 [IDT]

 8. PN-IEC 60092-351:1999 - wersja polska

  PN-IEC 60092-351:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60092-351:2004 - wersja polska

  Instalacje elektryczne na statkach -- Materiały izolacyjne do okrętowych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i sterowniczych

  Wprowadza: IEC 60092-351:1983 [IDT], IEC 60092-351:1983/A1:1992 [IDT]

 9. PN-IEC 60092-350:2000 - wersja polska

  PN-IEC 60092-350:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Instalacje elektryczne na statkach -- Kable elektroenergetyczne okrętowe -- Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji i badań

  Wprowadza: IEC 60092-350:1988 [IDT], IEC 60092-350:1988/AMD1:1994 [IDT], IEC 60092-350:1988/AMD2:1999 [IDT]

 10. PN-IEC 60092-201:2000 - wersja polska

  PN-IEC 60092-201:2000 - wersja polska

  Instalacje elektryczne na statkach -- Projektowanie systemu -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: IEC 60092-201:1994 [IDT]

 11. PN-IEC 60092-101:2001 - wersja polska

  PN-IEC 60092-101:2001 - wersja polska

  Instalacje elektryczne na statkach -- Definicje i wymagania ogólne

  Wprowadza: IEC 60092-101:1994 [IDT]

 12. PN-EN 60092-507:2015-02 - wersja angielska

  PN-EN 60092-507:2015-02 - wersja angielska

  Instalacje elektryczne na statkach -- Część 507: Małe statki

  Wprowadza: EN 60092-507:2015 [IDT], IEC 60092-507:2014 [IDT]

 13. PN-EN 60092-507:2003 - wersja polska

  PN-EN 60092-507:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60092-507:2015-02 - wersja angielska

  Instalacje elektryczne na statkach -- Część 507: Statki rekreacyjne

  Wprowadza: EN 60092-507:2000 [IDT]

 14. PN-EN 60092-507:2002 - wersja angielska

  PN-EN 60092-507:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60092-507:2003 - wersja polska

  Instalacje elektryczne na statkach -- Część 507: Statki rekreacyjne

  Wprowadza: EN 60092-507:2000 [IDT]

14 produkt(ów)

na stronę

Ustaw kierunek rosnący