PN-IEC 60092-350:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Instalacje elektryczne na statkach -- Kable elektroenergetyczne okrętowe -- Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji i badań

Zakres

Ustalono ogólne wymagania konstrukcyjne i ogólne zalecenia dotyczące badań kabli okrętowych z żyłami miedzianymi, przeznaczonych do systemów elektroenergetycznych na napięcia do 8,7/15 kV. Podano definicje 18 terminów dotyczących kabli, 4 terminów dotyczących wartości wymiarów oraz 3 terminy dotyczące prób

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60092-350:2000 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne na statkach -- Kable elektroenergetyczne okrętowe -- Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji i badań
Data publikacji 27-11-2000
Data wycofania 07-11-2011
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza IEC 60092-350:1988 [IDT], IEC 60092-350:1988/AMD1:1994 [IDT], IEC 60092-350:1988/AMD2:1999 [IDT]
Zastępuje PN-E-90011:1971/Az6:1997 - wersja polska, PN-E-90013:1971/Az5:1997 - wersja polska, PN-E-90009:1971/Az8:1997 - wersja polska, PN-E-90009:1971 - wersja polska, PN-E-90010:1971 - wersja polska, PN-E-90011:1971 - wersja polska, PN-E-90012:1971 - wersja polska, PN-E-90013:1971 - wersja polska, PN-E-90014:1978 - wersja polska, PN-E-90015:1978 - wersja polska
ICS 29.060.20, 47.020.60