PN-IEC 60092-354:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Instalacje elektryczne na statkach -- Kable elektroenergetyczne jedno- i trzyżyłowe z izolacją wytłaczaną na napięcia znamionowe 6 kV, 10 kV i 15 kV

Zakres

Normą objęto kable, których bezpieczeństwo i niezawodność jest zapewniona pod warunkiem zainstalowania ich zgodnie z PN-IEC 60092-352:1997. Podano właściwości kabli wpływające bezpośrednio lub pośrednio na bezpieczeństwo oraz opisano metody służące do oceny zgodności z tymi wymaganiami. Norma dotyczy kabli energetycznych na napięcia znamionowe 6 kV, 10 kV i 15 kV

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60092-354:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne na statkach -- Kable elektroenergetyczne jedno- i trzyżyłowe z izolacją wytłaczaną na napięcia znamionowe 6 kV, 10 kV i 15 kV
Data publikacji 23-09-1999
Data wycofania 27-10-2020
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza IEC 60092-354:1994 [IDT]
Zastępuje PN-E-90011:1971/Az6:1997 - wersja polska, PN-E-90013:1971/Az5:1997 - wersja polska, PN-E-90009:1971/Az8:1997 - wersja polska, PN-E-90014:1978 - wersja polska, PN-E-90013:1971 - wersja polska, PN-E-90012:1971 - wersja polska, PN-E-90011:1971 - wersja polska, PN-E-90010:1971 - wersja polska, PN-E-90009:1971 - wersja polska, PN-E-90015:1978 - wersja polska
ICS 29.060.20, 47.020.60