PN-IEC 60092-353:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Instalacje elektryczne na statkach -- Kable elektroenergetyczne jedno- i wielożyłowe o polu niepromieniowym z izolacją wytłaczaną na napięcia znamionowe 1 kV i 3 kV

Zakres

Podano wymagania dotyczące konstrukcji kabli elektroenergetycznych okrętowych o polu niepromieniowym na napięcia znamionowe 1 kV i 3 kV. Opisano badania wykonywane na gotowych kablach jedno- i wielożyłowych

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60092-353:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne na statkach -- Kable elektroenergetyczne jedno- i wielożyłowe o polu niepromieniowym z izolacją wytłaczaną na napięcia znamionowe 1 kV i 3 kV
Data publikacji 23-09-1999
Data wycofania 27-10-2020
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza IEC 60092-353:1995 [IDT]
Zastępuje PN-E-90011:1971/Az6:1997 - wersja polska, PN-E-90013:1971/Az5:1997 - wersja polska, PN-E-90009:1971/Az8:1997 - wersja polska, PN-E-90009:1971 - wersja polska, PN-E-90011:1971 - wersja polska, PN-E-90013:1971 - wersja polska, PN-E-90010:1971 - wersja polska, PN-E-90015:1978 - wersja polska, PN-E-90014:1978 - wersja polska, PN-E-90012:1971 - wersja polska
ICS 29.060.20, 47.020.60