PN-Z-56600:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7785-2:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przyrządy stomatologiczne -- Prostnice i kątnice kliniczne -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Określono wymagania dotyczące warunków pracy, powierzchni zewnętrznych, chropowatości powierzchni, mocowania przyrządu, połączenia z rękawem, momentu obrotowego, bicia promieniowego narzędzia, poziomu hałasu, odporności na korozję, odporności na działanie środków dezynfekcyjnych i minimalnej trwałości. Podano metody badań, które należy zastosować w celu sprawdzenia podanych wymagań w tym program badań, kontrolę jakości, opis badań, ocenę wyników badań oraz wymagania dotyczące cechowania, pakowania, przechowywania i transportu.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-56600:1985 - wersja polska
Tytuł Przyrządy stomatologiczne -- Prostnice i kątnice kliniczne -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 29-06-1985
Data wycofania 05-08-2002
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 284, Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
Zastępuje PN-Z-56600:1973 - wersja polska
ICS 11.060.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 7785-2:2002 - wersja angielska