PN-Z-04414:2009 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie eteru dimetylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegająca na pobieraniu próbek powietrza do specjalnych worków z tworzywa sztucznego (lub szklanej pipety) i bezpośrednim oznaczaniu za pomocą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie eteru dimetylowego, jakie można oznaczyć podaną metodą, wynosi 100 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04414:2009 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie eteru dimetylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 04-11-2009
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30