PN-Z-04261:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tetratlenku osmu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu znanej objętości powietrza przez sączek membranowy impregnowany węglanem sodu w celu osadzenia na nim aerozolu tetratlenku osmu. Z sączka po pobraniu próbki powietrza wymywa się tetratlenek osmu kwasem siarkowym(VI) i ekstrahuje chloroformem. W reakcji tetratlenku osmu z difenylokarbazydem powstaje niebieskofioletowy kompleks, będący podstawą oznaczania spektrofotometrycznego. Najmniejsze stężenie tetratlenku osmu (w przeliczeniu na osm) jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,0006 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04261:2000 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tetratlenku osmu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 27-11-2000
Data wycofania 15-11-2022
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30