PN-Z-04420:2010 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie disulfidu allilowo-propylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par disulfidu allilowo-propylowego na węglu aktywnym, desorpcji związku roztworem acetonu w disiarczku węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie disulfidu allilowo-propylowego, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 1,2 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04420:2010 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie disulfidu allilowo-propylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 16-11-2010
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30