PN-Z-04367:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04367:2020-11 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie dichlorku cynku na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na zatrzymaniu dichlorku cynku na filtrze membranowym, wymywaniu związku wodą, sporządzaniu roztworu w kwasie azotowym i analizie otrzymanego roztworu techniką płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie dichlorku cynku, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,15 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04367:2008 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie dichlorku cynku na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 09-04-2008
Data wycofania 30-11-2020
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04367:2020-11 - wersja polska