PN-Z-04119-5:2005 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu octowego -- Część 5: Oznaczanie octanu izopentylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par octanu izopentylu na węglu aktywnym, desorpcji związku disiarczkiem węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie octanu izopentylu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04119-5:2005 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu octowego -- Część 5: Oznaczanie octanu izopentylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 27-04-2005
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30