PN-Z-04349:2006 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie acetofenonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par acetofenonu na Tenaxie TA, desorpcji związku metanoluem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie acetofenonu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04349:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie acetofenonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 24-08-2006
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30