PN-Z-04317:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ditlenku azotu i ditlenku siarki na stanowiskach pracy metodą chromatografii jonowej z pasywnym pobieraniem próbek

Zakres

Podano metodę polegającą na absorpcji ditlenku azotu i ditlenku siarki w roztworze absorbującym zawierającym trietanoloaminę, ekstrakcji związków wodą dejonizowaną z dodatkiem wody utlenionej. W ekstrakcie oznacza się azotany(III) i siarczany(IV) metodą chromatografii jonowej. Najmniejsze stężenie ditlenku azotu i ditlenku siarki, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi odpowiednio: 0,01 mg/m3 i 0,02 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04317:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ditlenku azotu i ditlenku siarki na stanowiskach pracy metodą chromatografii jonowej z pasywnym pobieraniem próbek
Data publikacji 24-10-2006
Data wycofania 22-11-2022
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30