PN-Z-04294:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie węglanu wapnia na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu znanej objętości powietrza przez filtr membranowy w celu osadzenia na nim pyłu węglanu wapnia. Próbkę mineralizuje się następnie w kwasie azotowym(V) i sporządza roztwór do analizy. Węglan wapnia w otrzymanym roztworze oznacza się metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie węglanu wapnia, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,8 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04294:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie węglanu wapnia na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 13-08-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30