PN-Z-04207-02:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości merkaptanów -- Oznaczanie merkaptanu n-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

Zakres

Określono metodę polegającą na adsorpcji par merkaptanu n-butylowego na chromosorbie 104, wyekstrahowaniu go acetonem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania stężenia par merkaptanu n-butylowego w powietrzu na stanowiskach pracy. Podano aparaturę, przyrządy i materiały, odczynniki i roztwory, warunki pracy chromatografu, sporządzanie krzywej wzorcowej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04207-02:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości merkaptanów -- Oznaczanie merkaptanu n-butylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Data publikacji 24-07-1989
Data wycofania 08-07-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30