PN-Z-04186-02:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości molibdenu i jego związków -- Oznaczanie molibdenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym

Zakres

Metoda polega na pobraniu z powietrza próbki pyłu molibdenu i jego związków, zmineralizowaniu próbki oraz pomiarze absorbancji utworzonego pomarańczowoczerwonego kompleksu spektrofotometrem w świetle widzialnym. Najmniejsza oznaczana ilość molibdenu wynosi 0,04mg w 1m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04186-02:1988 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości molibdenu i jego związków -- Oznaczanie molibdenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym
Data publikacji 02-03-1988
Data wycofania 10-09-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30