PN-Z-04235-3:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości boru i jego związków -- Oznaczanie 10-hydratu heptaoksotetraboranu sodu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na zatrzymaniu pyłów 10-hydratu heptaoksotetraboranu sodu na sączku membranowym, oddestylowaniu boru w postaci boranu metylu i oznaczaniu spektrofotometrycznym po przeprowadzeniu boru w kompleks z azometyną H. Najmniejsze stężenie 10-hydratu heptaoksotetraboranu sodu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04235-3:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości boru i jego związków -- Oznaczanie 10-hydratu heptaoksotetraboranu sodu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 15-03-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30