PN-Z-04207-03:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości merkaptanów -- Oznaczanie merkaptanu etylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par merkaptanu etylowego na żelu krzemionkowym, wyekstrahowaniu go acetonem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania stężenia par merkaptanu etylowego w powietrzu na stanowiskach pracy. Ustalono aparaturę, przyrządy i materiały, odczynniki i roztwory, warunki pracy chromatografu, sporządzanie krzywej wzorcowej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04207-03:1990 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości merkaptanów -- Oznaczanie merkaptanu etylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Data publikacji 05-06-1990
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30