PN-Z-04139-03:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ołowiu i jego związków -- Oznaczanie czteroetylku ołowiu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z wzbogacaniem próbki na węglu aktywnym

Zakres

Ustalono metodę polegającą na przepuszczeniu przez węgiel aktywny znanej objętości powietrza w celu zatrzymania czteroetylku ołowiu, wyekstrahowaniu związku alkoholem etylowym i kwasem solnym oraz reakcji ołowiu z ditizonem. Utworzony związek barwny jest podstawą oznaczania spektofotometrycznego. Podano aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04139-03:1988 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ołowiu i jego związków -- Oznaczanie czteroetylku ołowiu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z wzbogacaniem próbki na węglu aktywnym
Data publikacji 30-06-1988
Data wycofania 15-08-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04088:1965 - wersja polska
ICS 13.040.30