PN-EN 12175:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Kwas heksafluorokrzemowy

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy kwasu heksafluorokrzemowego stosowanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. W dokumencie opisano właściwości kwasu heksafluorokrzemowego oraz określono wymagania i odpowiadające im metody badań dla kwasu heksafluorokrzemowego. Podano informacje dotyczące zastosowania substancji do uzdatniania wody. Określono również zasady bezpiecznego obchodzenia się oraz stosowania kwasu heksafluorokrzemowego (patrz Załącznik B).

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12175:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Kwas heksafluorokrzemowy
Data publikacji 29-09-2022
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 12175:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12175:2013-06 - wersja angielska
ICS 71.100.80