PN-EN 12175:2013-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12175:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Kwas heksafluorokrzemowy

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy kwasu heksafluorokrzemowego stosowanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. W normie opisano właściwości kwasu heksafluorokrzemowego i określono wymagania oraz odpowiadające im metody badań dla kwasu heksafluorokrzemowego. Podano informacje dotyczące zastosowania substancji do uzdatniania wody. Określono również zasady bezpiecznego obchodzenia się oraz stosowania kwasu heksafluorokrzemowego (patrz Załącznik B).

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12175:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Kwas heksafluorokrzemowy
Data publikacji 18-06-2013
Data wycofania 29-09-2022
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 12175:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12175:2006 - wersja angielska
ICS 71.100.80
Zastąpiona przez PN-EN 12175:2022-09 - wersja angielska