PN-Z-04131-3:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości izocyjanianów -- Oznaczanie diizocyjanianu heksano-1,6-diylu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu znanej objętości powietrza przez płuczkę z roztworem kwasu chlorowodorowego i dimetylosulfotlenku. Zawarty w powietrzu diizocyjanian heksano-1,6-diylu hydrolizuje do odpowiadającej mu heksametylenodiaminy, którą poddaje się reakcji z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem. Produkt tej reakcji po ekstrakcji 1,1,2-trichloroetanem jest podstawą oznaczania spektrofotometrycznego. Najmniejsze stężenie diizocyjanianu heksano-1,6-diylu jakie można oznaczyć w warunkach opisanych w normie wynosi 0,015 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04131-3:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości izocyjanianów -- Oznaczanie diizocyjanianu heksano-1,6-diylu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 05-04-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30