PN-Z-04111-03:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie liczby grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy jest oznaczanie liczby grzybów mikroskopowych znajdujących się w powietrzu atmosferycznym pobieranym metodami aspiracyjną i sedymentacyjną. Oznaczanie liczby grzybów należy wykonać metodą płytkową przy zastosowaniu dwóch sposobów posiewu:
a) lanych płytek na pożywkę agarową.
b) powierzchniowy na pożywki wybiórcze znajdujące się w płytkach Petriego.
Metodę stosuje się do oznaczania liczby grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym w celu oceny stopnia jego zanieczyszczenia pod względem mikrobiologicznym.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04111-03:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie liczby grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną
Data publikacji 02-05-1989
Data wycofania 13-08-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 07.100.99, 13.040.20