PN-Z-04008-08:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Pobieranie próbek powietrza atmosferycznego (imisja) do badań mikrobiologicznych metodą aspiracyjną i sedymentacyjną

Zakres

Określono metody pobierania próbek stosowane w celu określenia liczby bakterii oraz wytypowania bakterii wskaźnikowych oraz przedstawicieli grzybów mikroskopowych. Metodę aspiracyjną stosuje się w celu określenia charakterystyki mikroflory. Metodę sedymentacyjną stosuje się dla jednorazowej lub okresowej kontroli zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza. Podano aparaturę, przyrządy i materiały, odczynniki i roztwory, częstotliwość pobierania próbek, miejsce i punkty pobierania próbek, wytyczne ogólne pobierania próbek i przygotowania szkła laboratoryjnego, metody pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04008-08:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Pobieranie próbek powietrza atmosferycznego (imisja) do badań mikrobiologicznych metodą aspiracyjną i sedymentacyjną
Data publikacji 29-04-1989
Data wycofania 25-08-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20