PN-Z-04037-10:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości chloru -- Oznaczanie chloru w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną z oranżem metylowym

Zakres

Metoda polega na pochłanianiu chloru w kwaśnym roztworze oranżu metylowego. Chlor powoduje osłabienie intensywności różowego zabarwienia tego roztworu. Absorbancja roztworu mierzona jest spektrofotometrem. Najmniejsza oznaczana ilość chloru wynosi 0,001 mg w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04037-10:1987 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości chloru -- Oznaczanie chloru w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną z oranżem metylowym
Data publikacji 11-11-1987
Data wycofania 14-11-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20