PN-Z-04148-02:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości hydrazyny i jej pochodnych -- Oznaczanie hydrazyny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji hydrazyny w kwasie siarkowym oraz reakcji siarczanu hydrazyny z aldehydem p-dwumetyloaminobenzoesowym, w wyniku której powstaje azyna o intensywnym pomarańczowym kolorze. Otrzymane zabarwienie jest podstawą oznaczania kolorymetrycznego. Metoda jest stosowana do oznaczania stężenia par hydrazyny w powietrzu na stanowiskach pracy. Określono aparaturę i przyrządy, sposób przygotowania odczynników i roztworów, sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04148-02:1985 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości hydrazyny i jej pochodnych -- Oznaczanie hydrazyny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Data publikacji 07-11-1985
Data wycofania 31-12-2002
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30