PN-Z-04034-02:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości tetraliny -- Oznaczanie tetraliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania par tetraliny (1, 2, 3, 4-tetrahydronaftalenu) w powietrzu na stanowiskach pracy przy przeprowadzaniu kontroli warunków sanitarnohigienicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04034-02:1984 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości tetraliny -- Oznaczanie tetraliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 17-05-1984
Data wycofania 08-07-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30