PN-Z-04011-7:2003 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości arsenu i jego związków -- Oznaczanie arsanu na stanowiskach pracy metodą wodorkowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji arsenu na węglu aktywnym, desorpcji roztworem kwasu azotowego (V) i analizie arsanu w otrzymanym roztworze metodą wodorkowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie arsanu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,043 mg/m-3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04011-7:2003 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości arsenu i jego związków -- Oznaczanie arsanu na stanowiskach pracy metodą wodorkowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 08-07-2003
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04089:1967 - wersja polska
ICS 13.040.30