PN-Z-04008:1966 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04097-04:1974 - wersja polska, PN-Z-04097-05:1975 - wersja polska, PN-Z-04097-06:1974 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem -- Analiza ziarnowa pyłów o średnicy zastępczej ziarn poniżej 63 mikrometrów

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04008:1966 - wersja polska
Tytuł Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem -- Analiza ziarnowa pyłów o średnicy zastępczej ziarn poniżej 63 mikrometrów
Data publikacji 23-12-1966
Data wycofania 01-07-1975
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.01
Zastąpiona przez PN-Z-04097-06:1974 - wersja polska, PN-Z-04097-04:1974 - wersja polska, PN-Z-04097-05:1975 - wersja polska