PN-Z-04097-06:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania składu ziarnowego pyłów -- Oznaczanie składu ziarnowego pyłu za pomocą separatora wirowego

Zakres

Metodę oznaczania składu ziarnowego pyłu za pomocą separatora wirowego stosuje się do dowolnego rodzaju pyłu, z wyjątkiem pyłów higroskopijnych oraz mających tendencję do flokulacji (tworzenia płatków, zlepków itp.), koagulowania - uniemożliwiającą podanie próbki do przestrzeni rozdziału separatora nawet po zabiegach podanych w p. 5 c).

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04097-06:1974 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania składu ziarnowego pyłów -- Oznaczanie składu ziarnowego pyłu za pomocą separatora wirowego
Data publikacji 30-12-1974
Data wycofania 13-08-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Zastępuje PN-Z-04008:1966 - wersja polska
ICS 13.040.01