PN-B-01041:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

Zakres

Norma wymienia i określa rodzaje rysunków. Omawia rysunki zestawieniowe i schematy rozmieszczenia elementów konstrukcji. Ustala zasady wykonywania rysunków kształtu, rysunków zbrojenia konstrukcji i stosowania uproszczeń. Określa sposób podawania wykazu materiałów i wyrobów na rysunkach. Norma zawiera liczne rysunki i tablice. Ma zastosowanie przy projektowaniu i inwentaryzowaniu konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01041:1988 - wersja polska
Tytuł Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
Data publikacji 30-06-1988
Data wycofania 09-10-2006
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Zastępuje PN-B-01041:1964 - wersja polska
ICS 01.100.30, 91.080.40