PN-Z-02008-02:1981 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 141:1995 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Sprzęt respiracyjny pochłaniający oraz pochłaniacze i wkłady pochłaniające -- Znakowanie, napisy informacyjne i instrukcje użytkowania

Zakres

Ustalono rodzaje, zasady i technikę znakowania oraz treść i miejsce napisów informacyjnych. Podano przykłady oznakowania wyrobów oraz treść instrukcji użytkowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02008-02:1981 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Sprzęt respiracyjny pochłaniający oraz pochłaniacze i wkłady pochłaniające -- Znakowanie, napisy informacyjne i instrukcje użytkowania
Data publikacji 25-09-1981
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 141:1995 - wersja polska