PN-EN 141:1995 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 141:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Podano podział na typy wg zakresu stosowania i na klasy wg pojemności sorbcyjnej. Ustalono wymagania dla pochłaniaczy i filtropochłaniaczy. Podano ogólne zasady badań. Opisano badania odporności mechanicznej, oporu oddychania, pojemności sorbcyjnej. Określono sposób znakowania. Zamieszczono instrukcję użytkowania

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 141:1995 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 29-12-1995
Data wycofania 16-08-2002
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 141:1990 [IDT]
Zastępuje PN-Z-02008-00:1980 - wersja polska, PN-Z-02008-01:1980 - wersja polska, PN-Z-02008-02:1981 - wersja polska, PN-Z-02008-03:1986 - wersja polska, PN-Z-02011-03:1986 - wersja polska, PN-Z-02011-02:1986 - wersja polska, PN-Z-02011-01:1986 - wersja polska
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 141:2002 - wersja angielska