PN-Z-02011-03:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 141:1995 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Sprzęt respiracyjny filtropochłaniający oraz filtropochłaniacze i wkłady filtropochłaniające -- Wymagania i badania

Zakres

Norma jest stosowana przy ocenie wyrobów krajowych i importowanych oraz przy opracowaniu dokumentacji technicznej, katalogów i informatorów. Norma nie podaje wymagań dla filtropochłaniaczy ucieczkowych. Podano wymagania, kontrolę jakości.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02011-03:1986 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Sprzęt respiracyjny filtropochłaniający oraz filtropochłaniacze i wkłady filtropochłaniające -- Wymagania i badania
Data publikacji 17-12-1986
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 141:1995 - wersja polska