PN-Z-02011-02:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 141:1995 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Sprzęt respiracyjny filtropochłaniający oraz filtropochłaniacze i wkłady filtropochłaniające -- Znakowanie, napisy informacyjne i instrukcje użytkowania

Zakres

Normę stosuje się przy produkcji, oznaczaniu wyrobów i opracowywaniu instrukcji użytkowania. Podano znakowanie, napisy informacyjne w tym przykład znakowania wyrobu i znakowania opakowania, sposób budowy instrukcji użytkowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02011-02:1986 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Sprzęt respiracyjny filtropochłaniający oraz filtropochłaniacze i wkłady filtropochłaniające -- Znakowanie, napisy informacyjne i instrukcje użytkowania
Data publikacji 17-12-1986
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 141:1995 - wersja polska