PN-EN ISO 5667-13:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-13:2004 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 13: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

Zakres

Podano szczegółowe zasady pobierania próbek osadów z oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz z procesów przemysłowych. Zasady te odnoszą się do wszystkich rodzajów osadów powstających w tych zakładach oraz do osadów o podobnej charakterystyce. Podano również wytyczne dotyczące opracowywania programów i wyboru technik pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5667-13:2002 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 13: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 24-09-2004
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 5667-13:1997 [IDT]
ICS 13.030.20, 13.060.30, 13.060.45
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-13:2004 - wersja polska