PN-V-74022:2003 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Soki zagęszczone specjalne w opakowaniach hermetycznych

Zakres

Ustalono wymagania jakościowe i użytkowe dotyczące soków zagęszczonych specjalnych dla odbiorcy specjalnego. Podano sposób znakowania, pakowania, przechowywania i transportu. Określono metody badań i sposób pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-74022:2003 - wersja polska
Tytuł Soki zagęszczone specjalne w opakowaniach hermetycznych
Data publikacji 12-12-2003
Data wycofania 15-10-2019
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 7, Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów
ICS 67.160.20, 95.020