PN-V-01006:2000 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Mieszaniny pirotechniczne i wyroby pirotechniczne -- Terminologia

Zakres

Określono terminologię w zakresie mieszanin i wyrobów pirotechnicznych. Podano 98 terminów dotyczących: definicji podstawowych (18), mieszanin pirotechnicznych (18), składników mieszaniny pirotechnicznej (8), wyrobów pirotechnicznych (54). Podano indeks terminów polskich i angielskich

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-01006:2000 - wersja polska
Tytuł Mieszaniny pirotechniczne i wyroby pirotechniczne -- Terminologia
Data publikacji 11-01-2000
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 1, Uzbrojenia Rakietowo-Artyleryjskiego, Broni Bliskiego Zasięgu i Amunicji oraz Metrologicznego Zabezpieczenia Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ICS 01.040.71, 71.100.30