PN-V-01004:2000 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Amunicja saperska -- Terminologia i klasyfikacja

Zakres

Podano klasyfikację amunicji saperskiej ze względu na przeznaczenie i konstrukcję. Podano 13 terminów ogólnych oraz 71 terminów i ich definicje dotyczące: min (25), ładunków rozminowania (2), ładunków wybuchowych (10), zapalników (6), środków inicjujących (14), materiałów wybuchowych (3) oraz mechanizmów amunicji saperskiej (11). Zamieszczono terminy w języku angielskim

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-01004:2000 - wersja polska
Tytuł Amunicja saperska -- Terminologia i klasyfikacja
Data publikacji 08-02-2000
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 3, Środków Uzbrojenia i Wyposażenia Inżynieryjnego
ICS 01.040.71, 01.040.95, 71.100.30, 95.020