PN-R-64802:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Pasze -- Kreda pastewna

Zakres

Ustalono wymagania ogólne i szczegółowe dla kredy pastewnej. Podano sposób pakowania, przechowywania i transportu. Przedstawiono zakres badań, metody wykonania badań, sposób pobierania próbek. Zamieszczono ocenę badania partii kredy pastewnej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-64802:1996 - wersja polska
Tytuł Pasze -- Kreda pastewna
Data publikacji 24-10-1996
Data wycofania 31-10-2023
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
ICS 65.120