PN-EN ISO 4618:2014-11 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Farby i lakiery -- Terminy i definicje

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano terminy stosowane w dziedzinie wyrobów lakierowych (farby, lakiery i surowce do farb i lakierów).
Terminy związane ze specjalnymi zastosowaniami i właściwościami podane są w normach dotyczących tych zastosowań i właściwości, np. ochrona przed korozją, farby proszkowe.
Terminy dotyczące nanotechnologii są zharmonizowane z ISO/TS 80004-4.
Oprócz terminów w języku angielskim i francuskim (dwóch z trzech oficjalnych języków ISO) w niniejszej Normie Międzynarodowej podano równoznaczne terminy w języku niemieckim; zostały one opublikowane na odpowiedzialność niemieckiej organizacji członkowskiej (DIN). Jednak tylko terminy i definicje podane
w językach oficjalnych mogą być traktowane jako terminy i definicje ISO.
UWAGA 1 Kursywą wyróżniono te terminy, które są zdefiniowane w innym miejscu niniejszej Normy Międzynarodowej.
UWAGA 2 Patrz również przeglądarka ISO online (OBP):http://www.iso.org/obp/ui/

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 4618:2014-11 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Terminy i definicje
Data publikacji 11-12-2015
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 4618:2014 [IDT], ISO 4618:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4618:2007 - wersja polska
ICS 01.040.87, 87.040