PN-R-04030:1998 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Analiza chemiczno-rolnicza roślin -- Oznaczanie zawartości jonów azotanowych(V) w materiale roślinnym

Zakres

Podano sposób pobierania i przygotowania próbek zbóż i roślin łąkowych oraz oznaczanie w nich zawartości jonów azotanowych (V) w przeliczeniu na azot, metodą kolorymetryczną (spektrofotometryczną)

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-R-04030:1998 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczno-rolnicza roślin -- Oznaczanie zawartości jonów azotanowych(V) w materiale roślinnym
Data publikacji 28-10-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 65.020.20