PN-N-19001:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Wewnętrzny System Kontroli (WSK) -- Wymagania

Zakres

Podano wymagania dotyczące wewnętrznego systemu kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Przedstawione w normie wymagania mają zastosowanie, gdy organizacja zamierza wdrożyć wewnętrzny system kontroli obrotu wyżej wymienionymi wyrobami

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-N-19001:2006 - wersja polska
Tytuł Wewnętrzny System Kontroli (WSK) -- Wymagania
Data publikacji 19-07-2006
Data wycofania 01-08-2014
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
ICS 03.120.10